זק חשמל

תחומי עיסוק

– אחזקה ותכנון מערכות חשמל פיקוד ובקרה

– ביצוע עבודות חשמל ובקרה למערכות מיזוג תעשייתיות וחדרים נקיים

– ביצוע עבודות חשמל ובקרה לחדרי מכונות

– שרותים אלקטרו-מכאניים

– מפעל לוחות לבניית לוחות למכונות

 

allen_bradley              control_techniques                  crouzet          Hager schnieder    siemens       ABB yaskawa